Liitumine “Siin on COVID-19 turvaline” märgisega

 

Märgist “Siin on COVID-19 turvaline” saavad taotleda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et järgivad kõiki Terviseameti juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Märgise eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuste pakkujate vastu.
Loe märgise kohta SIIT

Märgise „Siin on COVID-19 turvaline“ kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus.

 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid
 • Teenusepakkuja järgib järjepidevalt valdkonnale kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse uudiseid ja nõudeid
 • Teenusepakkuja juhtkond hoiab end kursis Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse nõuetega ja suhtub nende järgimisse vastutustundlikult. Teenusepakkuja juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
 • Teenusepakkuja tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.
 • Teenusepakkuja töötajatel ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit. Võimalusel pakutakse külastajale isikukaitsevahendi soetamise võimalust kohapeal.
 • Külastajatele on tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega. Järgitakse riiklikult kehtestatud siseruumide ja välialade maksimaalse täituvuse nõuded.
 • Teenusepakkuja klientidele on kättesaadavad käitumisjuhised ja teave organisatsioonis kasutusele võetud COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kohta. Teave on avaldatud teenusepakkuja veebilehel vähemalt eesti- ja inglise keeles, sotsiaalmeediakanalites, teenuse osutamise kohas ning soovitatavalt teenuse osutamisega seotud dokumentides (nt tellimuse kinnituses ja/või osalemistingimustes).
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas. Haigustunnustega inimesel palub teenindaja lahkuda. Seejärel desinfitseeritakse pinnad, millega haigustunnustega inimene kokku puutus, ning võimalusel tuulutatakse ruumid.
 • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid.
 • Teenusepakkuja osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

Raplamaa ettevõtja, liitumiseks täida avaldus SIIN

Raplamaa turismiteenuse pakkujate liitumist märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” koordineerib Sihtasutus RAEK.
Küsimuste korral palun võtke ühendust jaune@raek.ee või tel 5554 3883.