Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

KEVADVOORU VORMID 2018

Meede 1
taotlusvorm 
eelarvevorm 
sisuaruanne 
kuluaruanne 
meede 1 abimaterjal

Meede 2
taotlusvorm 
eelarvevorm 
sisuaruanne 
kuluaruanne 
meede 2 abimaterjal

_________________________

Raplamaa KOP komisjoni koosseis:

Tavo Kikas – ROLi arendusjuht
Katrin Anto – Kehtna vallavolikogu liige
Merle Beljäev –Kohila valla avalike suhete nõunik
Helen Link – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
Villem Uustalu – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja

Hindamismetoodika leiad SIIT.

_________________________

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·   Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotluste esitamise voor on avatud alates 2. aprill – 2 mai kell 16.30

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Sihtasutuse RAEK e-posti aadressile kop@raek.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäeval kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Viide KOP määruse seletuskirjale on siin lingil

Teavitamisel palume kasutada järgmist sõnastust: Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.

Lisainfo:

Karin Ratas
MTÜ konsultant
Sihtasutus RAEK
tel 504 2452
karin@raek.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev 4. aprillil Raplas
Algab registreerimine rahvusvaheliste messide külastusreisidele!
Alustava ettevõtja baaskoolitus juba 6.märtsil
Leader meede 1 "Kogukondade investeeringud" infopäevad
Soome-Eesti  külade videoklippide konkurss
ETKNRLP
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, telefon: (048) 94 121, e-mail: raek@raek.ee